Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Muut asiat

Perustelut

 

Markus Meckelborg ehdotti, että kulttuuriseteleillä voisi ostaa museokortteja Tuusulan museoista ja kunnan asiakaspalvelupisteestä "Tuusinfosta". 

Asia selvitetään.