Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Koulunuorisotyö pysyväksi osaksi Tuusulan nuorisotyötä, aloite

TUUDno-2018-459

Valmistelija

  • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Perustelut

Valtuutettu Ilona Toivanen on 13.02.2017 jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen:

"Nuorisotyö on ollut murroksessa ja nuorten käynnit nuorisotaloilla ovat olleet valtakunnallisesti laskussa jo pidemmän aikaa. Nuorisotyössä on aktiivisesti vastattu muutokseen ja nuorten toiveisiin järjestämällä erilaisia tapahtumia ja ryhmiä eri ihmisille perinteisen tilatyöskentelyn rinnalle. Myös arvokasta tilatyötä on edelleen jatkettu sekä Tuusulassa että muualla.

Paras mahdollisuus kohdata kaikkia alueen nuoria on yläkouluissa, jotka kokoavat samojen seinien sisään kaikki alueen 13–15 -vuotiaat. Eri kunnissa on menestyksekkäästi toteutettu koulunuorisotyötä siten, että nuorisotyöntekijät ovat säännöllisesti mukana koulujen toiminnassa, sekä erilaisissa erityispäivissä, ryhmäytyksissä että ihan viikottaisessa työajassa. Tällä tavoin nuoret saavat elämäänsä lisää turvallisia aikuisia, sekä tutustuvat alueen nuorisotyöntekijöihin, mikä voi madaltaa kynnystä osallistua nuorisotyön tarjoamiin palveluihin myös vapaa-ajalla.

Myös Tuusulassa nuorisotyöntekijät ovat perinteisesti olleet mukana esimerkiksi ryhmäytyksissä, sekä pitäneet pop-up -tilaa yksittäisissä kouluissa. Esitän kuitenkin, että Tuusulassa aletaan toteuttaa koulunuorisotyötä jokaisella yläasteella säännöllisesti ja, että se otetaan vakiintuneeksi osaksi sekä koulujen että nuorisotyön vuosikelloa."

Kasvatus- ja sivistystoimen vastaus aloitteeseen:

Koulunuorisotyö on koulussa tapahtuvaa ja nuorille suunnattua tukitoimintaa, jota tehdään yhdessä koulun henkilöstön, oppilaiden ja koulun eri ammattiryhmien kanssa, osana yleistä oppilashuoltoa. Aloite on tärkeä ja alueellinen nuorisotyö valmistelee koululla tapahtuvan nuorisotyön rakenteen vahvistamista säännöllisesti tapahtuvaksi toiminnaksi. Tuusulan yläkouluissa järjestetään toimintaa, jossa nuoriso-ohjaajan työotteesta ja tuesta voi olla hyötyä.

Alueellinen nuorisotyö osallistuu jo tällä hetkellä koulunuorisotyön tekemiseen eri tavoilla, toiminta kuitenkin vaihtelee koulusta riippuen eikä työtä ole resursoitu muun nuorisotyön tavoin.

Syksyn aikana laaditaan suunnitelma, joka sisältää kuvauksen tarvittavista resursseista, tavoitteista ja alueellisen nuorisotyön osuudesta koulunuorisotyössä. Suunnitelman tulee myös huomioida alueelliset tarpeet ja työtä tehdään yhteisesti sovituilla tavoilla koulun muiden ammattiryhmien kanssa. Toiminnan ja yhteistyön tiivistämisen tavoitteena on tukea oppilaiden osallisuutta koulun arjessa ja parantaa työn näkyvyyttä koululla aloitteessa kuvatulla tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

  • hyväksyä esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuutettu Ilona Toivasen aloitteeseen
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa valtuutettu Ilona Toivasen esittämän aloitteen 13.2.2017 § 24 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.