Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Infot seuraavista aiheista:

- Kotiseutupäivät Tuusulassa 8.-11.8.2019

- kulttuurikasvatussuunnitelma+taiteen perusopetus