Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Talousseuranta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10/2021

TUUDno-2021-633

Valmistelija

  • Mia Koskikallio, talouspäällikkö vs., mia.koskikallio@tuusula.fi

Perustelut

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Lokakuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.10.2021 ja vertailun vuoteen 2020.

Tammi-lokakuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 83,3 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 45,8 % (v2020: 85,2 %). Määrärahojen käyttöaste oli 81,5 % (v2020: 81 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 87,8 %, (v2020: 80,4 %).

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 10/2021 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.