Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan laskujen hyväksyjät 2022

TUUDno-2021-2469

Valmistelija

  • Mia Koskikallio, talouspäällikkö vs., mia.koskikallio@tuusula.fi

Perustelut

Kunnan toimielimet määräävät ne henkilöt, jotka toimielinten puolesta hyväksyvät kunnan suoritettavat menot ja kunnalle kannettavat tulot. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt hyväksymään ajalla 1.1.-31.12.2022 laskuja ja tositteita. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

  • todeta, että sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, vapaa-aikapalveluiden päällikkö ja talouspäällikkö voivat alla olevan henkilön ollessa estynyt tai esteellinen, hyväksyä kaikki kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimialaan kuuluvat laskut ja tositteet.
  • määrätä laskujen ja tositteiden hyväksyjiksi:
     

MUSEO- JA KULTTUUPALVELUIDEN palveluyksikön osalta kulttuuri- ja museotoimenjohtajan


KIRJASTON palveluyksikön osalta kirjastotoimenjohtajan


IT-MUSEON palveluyksikön osalta kulttuuri- ja museotoimenjohtajan


RAHASTOJEN osalta kulttuuri- ja museotoimenjohtajan


ALUEELLINEN NUORISOTYÖ JA TAPAHTUMAPALVELUT palveluyksikön osalta vapaa-aikapalveluiden päällikön


LIIKUNTAPAIKAT JA ULKOILUPALVELUT palveluyksikön osalta vapaa-aikapalveluiden päällikön


UIMAHALLI- JA TERVEYSLIIKUNTAPALVELUT palveluyksikön osalta vapaa-aikapalveluiden päällikön


INVESTOINNIT: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osalta sivistysjohtajan

__________

Puheenjohtajan avattua keskustelun, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja esitti lisättäväksi laskujen hyväksyjäksi Työläiskotimuseon laskujen ja tositteiden osalta kulttuuri- ja museotoimenjohtajan.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti lisäyksen.

 

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti

  • todeta, että sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, vapaa-aikapalveluiden päällikkö ja talouspäällikkö voivat alla olevan henkilön ollessa estynyt tai esteellinen, hyväksyä kaikki kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimialaan kuuluvat laskut ja tositteet.
  • määrätä laskujen ja tositteiden hyväksyjiksi:
     

MUSEO- JA KULTTUUPALVELUIDEN palveluyksikön osalta kulttuuri- ja museotoimenjohtajan


KIRJASTON palveluyksikön osalta kirjastotoimenjohtajan


IT-MUSEON JA TYÖLÄISKOTIMUSEON palveluyksikön osalta kulttuuri- ja museotoimenjohtajan


RAHASTOJEN osalta kulttuuri- ja museotoimenjohtajan


ALUEELLINEN NUORISOTYÖ JA TAPAHTUMAPALVELUT palveluyksikön osalta vapaa-aikapalveluiden päällikön


LIIKUNTAPAIKAT JA ULKOILUPALVELUT palveluyksikön osalta vapaa-aikapalveluiden päällikön


UIMAHALLI- JA TERVEYSLIIKUNTAPALVELUT palveluyksikön osalta vapaa-aikapalveluiden päällikön


INVESTOINNIT: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osalta sivistysjohtajan

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.