Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokousaikataulu 2022

TUUDno-2021-2474

Valmistelija

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina. Kokoukset pidetään myös, jos puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä.     

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

– kokoontua v. 2022 pääsääntöisesti torstaisin alkaen kello 18.00 seuraavasti:

10.2., 17.3., 21.4., 19.5., 18.8., ti 13.9. (ta-info), 22.9. (ta-kokous), 13.10., 17.11., 15.12.

– että kokouskutsu, joka sisältää kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistan liitteineen lähetetään sähköisesti

*lautakunnan varsinaisille ja varajäsenille

*kunnanhallituksen edustajalle lautakunnassa

*nuorisovaltuuston edustajille lautakunnassa

*esittelijälle sekä valmistelijoille

*pormestarille

*apulaispormestareille

*kansliapäällikölle

– toimittaa esityslistan liitteineen sähköisesti

*tarkastuslautakunnan lautakuntakummeille

*tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle

*viestintäpäällikölle

*hallintojohtajalle

*henkilöstöjohtajalle

*valtuustoryhmien puheenjohtajille

*pääluottamusmiehille

*kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstölle

*tiedotusvälineille
 

– asialista kokouksessa käsiteltävistä asioista lähetetään

     * kirjastoille


– pitää kokoukset pääsääntöisesti avoimena (pl. avustuskokoukset)

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.