Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksiin osallistuvat viranhaltijat 2022

TUUDno-2021-2476

Valmistelija

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielinten jäsenten ja esittelijän lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa pormestarilla, apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä on läsnäolo- ja puheoikeus kuntalain 18.2. §:n mukaan. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Nuorisovaltuusto voi nimetä lautakuntien kokouksiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta lautakuntien erikseen rajaamissa asioissa. 

Toimielimen esittelijä tai puheenjohtaja voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää, että

  • viranhaltijoista ja työntekijöistä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksiin vakituisesti osallistuvat esittelijänä toimivan sivistysjohtajan lisäksi vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, kehittämispäällikkö ja pöytäkirjanpitäjänä toimiva hallintosihteeri
  • nuorisovaltuuston edustajilla on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta lautakuntien erikseen rajaamissa asioissa
  • esittelijällä ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajalla on oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita yksittäisessä asiassa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.