Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Ilmoitusasiat

TUUDno-2018-253

Perustelut


1. Sivistysjohtajan päätökset

07.10.2021 § 61 Matalan kynnyksen toiminnan avustus,​ Onur Alakas

11.10.2021 § 62 Matalan kynnyksen toiminnan avustus,​ Jyrki Koskinen, Päätös olla myöntämättä matalan kynnyksen toiminnan avustusta. Hakemus ei täytä matalan kynnyksen toiminnan avustuskriteereitä. 

21.10.2021 § 67 Hankekoordinaattorin määräaikaiseen tehtävään valinta, kulttuurituottaja amk, Karolina Ajanki 

26.10.2021 § 68 Luistinratojen jäädytyksen,​ aurauksen ja harjauksen hankinta ajalle 1.12.2021-1.4.2023 (optio ajalle 1.12.2023-1.4.2024),​ vapaa-​aikapalvelut

  • Luistinratojen jäädytys,​Tuusula eteläinen alue, Espoon KTK Oy
  • Luistinratojen auraus/harjaus,​ Tuusula eteläinen alue, Redinet Oy
  • Luistinratojen jäädytys,​ Tuusula pohjoinen alue, Redinet Oy
  • Luistinratojen auraus/harjaus,​ Tuusula pohjoinen alue, Redinet Oy


2. Kirjastotoimenjohtajan päätös

20.10.2021 § 9 Kirjastovirkailijan määräaikaiseen tehtävään valinta ajalle 1.11.2021-​29.4.2022, Master of the Arts, University of Copenhagen, Mirva Tuomaala ajalle 1.11.2021-​29.4.2022


3. HUS hallitus

25.10.2021 § 6 Hallituksen toimikuntien asettaminen, museotoimikuntaan Ulla Kinnunen

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.