Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Talousseuranta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 5/2020

TUUDno-2020-717

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Toukokuun kuukausiraportti sisältää talouden ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 31.5.2020 ja vertailun vuoteen 2019. Tammi-toukokuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 41,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-toukokuussa ennusteen mukaisena. Tulojen toteuma oli 25,8 % (v2019: 41,0 %). Määrärahojen käyttöaste oli 38,6 % (v2019: 42,3 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 40,9 % (v2019: 42,5 %).

Koronaviruksen vaikutus näkyi mm. uimahallin ja museoiden maksutuottojen sekä palvelujen ostojen vähenemisenä. Museoiden sulkemisen vuoksi oppaita ei rekrytoitu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Annastiina Louhisalmi, kirjastotoimenjohtaja, annastiina.louhisalmi@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 5/2020 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.