Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2022

TUUDno-2021-2778

Valmistelija

  • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2021 Tuusulan kunnan talousarvion vuodelle 2022. Käyttösuunnitelmat hyväksytään kunnanhallituksessa lautakuntien valmisteluun ja ehdotukseen pohjautuen.   
  

Talousarvio on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osalta yhteensä    

Toimintatuotot      1 348 369 €     

Toimintakulut        8 990 005 €    

Toimintakate       7 641 636 €     

   

Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.     

   

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palvelualueet ovat kulttuuri ja vapaa-aika.   
  

Palvelualueet   

tuloarvio   

määräraha   

toimintakate   

Kulttuuri   

  313 470   

-3 856 970   

 -3 543 500   

Vapaa-aika   

1 034 899   

-5 133 035   

 -4 098 136   

   

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kirjasto, museo- ja kulttuuripalvelut, IT-museo, alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut, liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut, uimahalli- ja terveysliikuntapalvelut   

Palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2022 ovat liitteenä.   

Ehdotus

Esittelijä

  • Katja Elo, kehittämispäällikkö vs., katja.elo@tuusula.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

  •  esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.