Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 13.10.2021

§ 86 Muut asiat