Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Vuonna 2020 menestyneet urheilijat ja joukkueet sekä liikunnan ja urheilun tunnustuspalkinto, palkitsemistyöryhmän nimeäminen

TUUDno-2020-2898

Valmistelija

  • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palkitsee vuosittain tuusulalaisia urheilijoita ja toimihenkilöitä mm. seuroilta pyydettyjen esitysten ja sähköisellä lomakkeella jätettyjen ilmoitusten perusteella. Päivitetyt palkitsemisohjeet löytyvät kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.tuusula.fi/palkitseminen 

Palkitsemistilaisuutta ei tämän vuoden osalta järjestetä, tavoitteena on nostaa ehdotusten ja ilmoitusten perusteella esille urheilijoita kunnan virallisissa some-kanavissa ja verkkosivuilla. Jutut urheilijoista tehdään some-kanaviin tammi-helmikuun aikana.

Kategorioiden parhaille urheilijoille maksetaan stipendejä, joiden jakamiseen tarvitaan lautakunnan jäsenistä koostuva työryhmä. Työryhmä valitsee myös kategorioiden parhaan urheilijan sekä liikunnan ja urheilun tunnustuspalkinnon saajan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää 

  • valita keskuudestaan edustajan/edustajat palkitsemistyöryhmään 
  • oikeuttaa vapaa-aikapalveluiden päällikön kokoamaan palkitsemistyöryhmän palkitsemisohjeen mukaisesti 
  • oikeuttaa palkitsemistyöryhmän valitsemaan palkittavat eri kategorioissa palkitsemisohjeen mukaisesti 
  • oikeuttaa vapaa-aikapalveluiden päällikön tekemään palkitsemisohjeeseen vähäisiä korjauksia vuosittain 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti valita lautakunnan edustajiksi työryhmään Taina Ketvelin ja Anna Yltävän.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.