Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Talousseuranta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11/2020

TUUDno-2020-717

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Marraskuun kuukausiraportti sisältää talouden ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 30.11.2020 ja vertailun vuoteen 2019. Tammi-marraskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 91,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-marraskuussa ennusteen mukaisena. Tulojen toteuma oli 71,1 % (v2019: 86,5 %). Määrärahojen käyttöaste oli 86,3 % (v2019: 90,9 %). Kuluvan vuoden toteumasta puuttuu vielä marraskuun lopulla maksetut palkat n. 65 000 euroa. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 89,2 % (v2019: 91,6 %).

Koronaviruksen vaikutus näkyi mm. uimahallin ja museoiden maksutuottojen sekä palvelujen ostojen vähenemisenä. Ennusteessa on huomioitu em. tulojen (220 te) ja menojen (220 te) väheneminen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 11/2020 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.