Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Sopimus Työläiskotimuseon käytöstä ja ylläpidosta sekä Työläiskotimuseon kannatusyhdistyksen omistamien rakennusten siirtymisestä kunnalle

TUUDno-2020-2899

Valmistelija

  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan Työläiskotimuseo toimii Tuusulan kirkkoa vastapäätä olevalla mäellä. Museon toiminta alkoi vuonna 1981 ja toiminnasta on vastannut Työläiskotimuseoyhdistys.

Tuusulan kunta on neuvotellut Työläiskotimuseoyhdistys ry:n kanssa sopimuksen aikaansaamiseksi Työläismuseon käytöstä ja ylläpidosta. Sopimuksessa sovitaan museokiinteistöjen hallinnasta ja hoidosta sekä museotoiminnan järjestämisestä. Tuusulan kunta omistaa museoalueen sekä museo- ja ulkorakennuksen sekä pajan ja saa sopimuksella haltuunsa myös tontilla sijaitsevan varastorakennuksen ja taukotuvan. Työläiskotimuseoyhdistys vastaa museotoiminnasta.

Sopimuksen tavoitteena on Työläiskotimuseon toiminnan mahdollistaminen Tuusulassa. Tavoitteena on museokiinteistön säilyttäminen ja museotoiminnan kehittäminen yhdessä kulttuuripalveluiden kanssa.

Sopimusluonnos on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

  • osaltaan hyväksyä sopimuksen Työläiskotimuseon käytöstä ja ylläpidosta sekä Työläiskotimuseon kannatusyhdistyksen omistamien rakennusten siirtymisestä kunnalle
  • esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sopimuksen hyväksymistä Työläiskotimuseon käytöstä ja ylläpidosta sekä Työläiskotimuseon kannatusyhdistyksen omistamien rakennusten siirtymisestä kunnalle
  • esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää valtuuttaa kulttuuri- ja museotoimenjohtajan allekirjoittamaan ko. sopimuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.