Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Kaarle Ranta ja Margit Väkiparta.

 

 

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Kaikki kokoukseen osallistujat osallistuivat kokoukseen etäyhteyden kautta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.