Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2021

TUUDno-2020-2896

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
  • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2020 Tuusulan kunnan talousarvion vuodelle 2021. Käyttösuunnitelmat hyväksytään kunnanhallituksessa lautakuntien valmisteluun ja ehdotukseen pohjautuen.  
 

Talousarvio on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osalta yhteensä   

Toimintatuotot      1 318 369 €    

Toimintakulut        8 868 602 €   

Toimintakate       7 550 233 €    

  

Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.    

  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palvelualueet ovat kulttuuri ja vapaa-aika.  
 

Palvelualueet  

tuloarvio  

määräraha  

toimintakate  

Kulttuuri  

  313 470  

-3 805 752  

 -3 492 282  

Vapaa-aika  

1 004 899  

-5 062 851  

 -4 057 952  

  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kirjasto, museo- ja kulttuuripalvelut, IT-museo, alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut, liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut, uimahalli- ja terveysliikuntapalvelut  

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueiden vuositavoitteet, toimenpiteet ja strategiset indikaattorit ovat koko kuntaa koskevissa liitteissä. Palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2021 ovat liitteenä.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.