Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Ilmoitusasiat

TUUDno-2018-253

Perustelut

 

Kulttuuri- ja museotoimenjohtajan päätös:

17.11.2020 § 4 Palvelussuhteen päättyminenxxxx

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.