Konsernijaosto, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Sarianna Laitinen ja Jussi Salonen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Mäki-Kuhna ja Satu Heikkilä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.