Konsernijaosto, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kunnan edustajan nimeäminen yhtiö- ym. kokouksiin

TUUDno-2017-1226

Valmistelija

  • Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 20.3.2017 § 111 päättänyt valtuuttaa siihen saakka, kunnes asiasta päätetään 1.6.2017 voimaan tulevan uuden hallintosäännön mukaisesti, talousjohtajan tai hänen nimeämänsä edustamaan Tuusulan kuntaa osakeyhtiöiden, kiinteistöyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden ym. yhtiöiden sekä yleishyödyllisten yhdistysten, säätiöiden ja muiden yhteisöjen, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä, varsinaisissa ja ylimääräisissä yhtiö-, vuosi- ym. kokouksissa.

Hallintosäännön 22 §:n mukaan konsernijaosto mm. päättää kunnan ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokous- ja yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustaja valitaan erikseen kuhunkin kokoukseen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • valtuuttaa talousjohtajan tai hänen nimeämänsä edustamaan Tuusulan kuntaa osakeyhtiöiden, kiinteistöyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden ym. yhtiöiden sekä yleishyödyllisten yhdistysten, säätiöiden ja muiden yhteisöjen, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä, varsinaisissa ja ylimääräisissä yhtiö-, vuosi- ym. kokouksissa
  • ilmoittaa näille yhteisöille, että kutsu kokouksiin tulee lähettää kunnan lisäksi myös suoraan talousjohtajalle.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talousjohtaja, ko. yhtiö ja yhteisöt

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.