Konsernijaosto, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Konsernijaoston kokoukset vuonna 2018

TUUDno-2017-1225

Valmistelija

  • Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön 107 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Konsernijaosto on kokoontunut syyskaudella 2017 keskimäärin kerran kuukaudessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • kokoontua kevätkaudella 2018 seuraavasti: 22.1. , 5.2., 5.3., 26.3., 23.4. ja 28.5.2018 klo 15.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.