Konsernijaosto, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kiljavan sairaala Oy:n jakautumissuunnitelma

TUUDno-2017-525

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy:n kokonaisjakautumiseen liittyen, pyydetään jakautumisessa perustettavien  yhtiöiden (”uusi” Kiljavan Sairaala Oy ja Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy) osakassopimusten luonnoksiin omistajien kommentteja 5.12.2017 mennessä. Liitteenä osakassopimusluonnosten ohella jakautumissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä laaditut yhtiöjärjestykset (”uusi” Kiljavan Sairaala Oy ja Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy).

Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus käsittelee osakassopimuksia kokouksessaan 19.12.2017 ja antaa tämän jälkeen omistajille esityksen yhtiöiden hallinnon järjestämisestä.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.