Konsernijaosto, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Keski-Uudenmaan työterveys Oy ja Uudenmaan työterveys Oy, Mäntsälän liittyminen yhtiöiden osakkaaksi

TUUDno-2017-1230

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.