Konsernijaosto, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forum, yhtiökokous

TUUDno-2017-1237

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum (Keuke) on toiminut vuodesta 1998 alkaen seudullisena kehittämisyhtiönä. Keuken tehtävänä on lisätä toiminta-alueensa hyvinvointia luomalla edellytyksiä uuden elinkeinotoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymiselle sekä olemassa olevien yritysten menestyksekkäälle toiminnalle. Tätä tehtäväänsä Keuke toteuttaa tuottamalla yritysneuvonta- ja kehittämispalveluja Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kuntien alueella toimiville yrityksille.

Keuken omistus jakautuu alueen yksityisten ja julkisten toimijoiden kesken. Yksityisinä omistajina ovat Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus sekä yrittäjäjärjestöt ja julkisina omistajatahoina Järvenpään ja Keravan kaupungit ja Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat.  Keuken osakkeiden kokonaismäärä on 210 kpl, joista 147 osaketta on 14 eri osakkaalla ja lisäksi yhtiö on päättyneellä tilikaudella hankkinut omistukseensa omia osakkeita yhteensä 63 kpl. Yhtiön kotipaikka on Kerava.
Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry on perustettu vuonna 1993. Yhdistyksen jäseniä ovat Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Nurmijärven, Pornaisen, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin kunnat sekä alueen yritykset, oppilaitokset, yhdistykset, julkishallinto ja kunnat. Uusyrityskeskus tarjoaa aloittavalle yrittäjälle neuvontaa mm. liikeidean selvittelyssä, investointi- ja kannattavuuslaskelmissa, rahoituksen järjestämisessä, markkinoinnissa sekä erilaisissa lupa ja lausuntoasioissa.

Vuoden 2018 alusta Keuken on tarkoitus hoitaakseen myös aloittavien yritysten neuvonta, joka on tällä hetkellä Uusyrityskeskuksen vastuulla. Samalla myös Uusyrityskeskuksen rahoitus siirtyisi Keukelle, mahdollistaen neuvonnan jatkuvuuden. Asiakkaan kannalta uudistus virtaviivaistaa toimintaa eli tulee yhden luukun periaate. Samalla toiminta tehostuu kaksinkertaisen hallinnon poistuessa. Järjestely toteutetaan liikkeenluovutuksena.

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumin ylimääräinen yhtiökokous pidetään 12.12.2017.  Yhtiökokouksessa on määrä valita tilintarkastusyhteisö (BDO Oy), hyväksyä uusittu yhtiöjärjestys (yhtiöjärjestyksen muutokset koskevat yhtiön toiminimeä, toimialaa, yhtiökokouskutsun lähettämistä ja toiminimen kirjoittamista) sekä hyväksyä Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n ja Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:n välinen kauppakirja liiketoiminnasta.
 
Yhtiökokouskutsu sekä Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n ja Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:n välinen kauppakirja ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Konsernijaosto  päättää

  • antaa mahdolliset ohjeet yhtiökokousedustajalle
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Konsernijaosto päätti

  • merkitä tiedoksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, mihin sillä ei ollut huomautettavaa
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

talousjohtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.