Konsernijaosto, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Ilmoituasiat

Perustelut

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Pormestarin päätös 27.11.2017 § 2

  • Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojluyhdistys ry:n hallituksen jäsenehdokkaaksi vuodeksi 2018 nimetty Mika Mäki-Kuhna ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Risto Mansikkamäki

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.