Konsernijaosto, kokous 3.6.2024

§ 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Veikko Seuna saapui klo 15.02 asian käsittelyn aikana.