Konsernijaosto, kokous 3.6.2024

§ 28 Ilmoitus- / muut asiat

Perustelut

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kuntaliitto
Yleiskirje 6/2024 Avoimuusrekisteri ja kuntayhtymät

Esityslistat
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kevätkokous 23.5.2024
Kiertokapula yhtiökokous 29.5.2024
Avara yhtiökokous 28.5.2024

Pöytäkirjat
Amplus Holding yhtiökokous 15.5.2024
Avara yhtiökokous 21.5.2024
Tiera yhtiökokous 25.4.2024

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Konsernijaosto

  • merkitsee ilmoitusasiat ja mahdolliset muut asiat tiedoksi

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.