Konsernijaosto, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Ilmoitusasiat

Perustelut

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Tuusulan Jäähalli Oy:n osakekaupat

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.