Konsernijaosto, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ilmoitusasiat

Perustelut

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Taloudenohjaus
Talousraportti 2/2020

Kokouskutsuja
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, yhtiökokouskutsu 8.3.2020
Tuusulan Jäähalli Oy, yhtiökokous 12.3.2020

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.