Konsernijaosto, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Yhteenveto Tuusulan tytär- ja osakkusyhteisöjen ja kuntayhtyminen taloudesta 12/2019

TUUDno-2020-2275

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kuntakonserniin kuuluu 12 tytäryhtiötä. Lisäksi kuntakonserniin kuuluu yksi varsinainen osakkuusyhteisö sekä muita pienempiä omistusosuuksia muista kunnallista osakeyhtiöistä tai kuntayhtymistä.

Konsernin tytäryhtiöille on asetettu vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet. Tytäryhtiöt raportoivat osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä toiminnan ja talouden toteumasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.