Konsernijaosto, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous 4.11.2020

TUUDno-2020-2273

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 4.11.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää 

  • valita yhtymäkokousedustajan Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän 4.11.2020 pidettävään yhtymäkokoukseen.

Päätös

Konsernijaosto päätti

  • valita yhtymäkokousedustajaksi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän 4.11.2020 pidettävään yhtymäkokoukseen Pekka Heikkisen.

Tiedoksi

Pekka Heikkinen, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.