Konsernijaosto, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Sarianna Laitinen ja Jussi Salonen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi Huusko ja Jussi Salonen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.