Konsernijaosto, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Keuke, yhtiökokous 29.6.2020

TUUDno-2020-585

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.6.2020. Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen asiat. Kokouksessa valittiin yhtiölle uusi hallitus. Tuusulan ehdokkaana hallitukseen nimettiin elinvoimajohtaja Kristiina Salo.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.