Konsernijaosto, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Ilmoitusasiat

Perustelut

Ei ilmoitusasioita.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.