Konsernijaosto, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, yhtymäkokousedustajan valinta 8.6.2021 kokoukseen

TUUDno-2021-776

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous on 8.6.2021 klo 12.30.

Kuntalain 60 § 2 momentin mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • valita yhtymäkokousedustajan Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän 8.6.2021 pidettävään yhtymäkokoukseen.

Päätös

Konsernijaosto päätti

  • valita yhtymäkokousedustajan Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän 8.6.2021 pidettävään yhtymäkokoukseen talousjohtaja Markku Vehmaksen tai määräämänsä.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.