Konsernijaosto, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, yhtymäkokousedustajan valinta 4.5.2021 kokoukseen

TUUDno-2021-776

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous on 4.5.2021 klo 14.00.

Kuntalain 60 § 2 momentin mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • valita yhtymäkokousedustajan Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän 4.5.2021 pidettävään yhtymäkokoukseen.

Päätös

Konsernijaosto päätti

  • valita yhtymäkokousedustajaksi Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän 4.5.2021 pidettävään yhtymäkokoukseen talousjohtaja Markku Vehmaksen tai määräämänsä.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.