Konsernijaosto, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Keski-Uudenmaan Työterveys Oy ja Uudenmaan Työterveys Oy, hallitusjäsenten valinta

TUUDno-2021-776

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n ja Uudenmaan Työterveys Oy:n varsinaiset yhtiökokoukset pidetään 7. toukokuuta 2021 kello 14.00 ja 14.30. Yhtiökokouksissa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat ja valitaan yhtiöille hallitus.

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n (Inhouse-yhtiö) hallituksen jäsenmäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan 5–10, joista osakeomistuksen perusteella kukin omistajakunta/kuntayhtymä on nimennyt yhden hallituksen jäsenen, eli hallitukseen kuuluu tällä hetkellä kahdeksan jäsentä.

Uudenmaan Työterveys Oy:n (omistajakuntien alueiden yrityksille lakisääteisiä palveluita tuottava yhtiö) hallituksen jäsenmäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan 5–10, joista osakeomistuksen perusteella kukin omistajakunta/kuntayhtymä on nimennyt yhden hallituksen jäsenen, eli hallitukseen kuuluu tällä hetkellä seitsemän jäsentä.

Inhouse-yhtiön toimintaperiaatteisiin kuuluu, että kullakin omistajalla on edustus yhtiön hallituksessa. Lisäksi tiedonkulun kannalta on hyvä ratkaisu, että kukin omistaja on edustettuna hallituksessa. 
 

Ehdotus

Konsernijaosto päättää  

  • ehdottaa, että kummankin yhtiön hallitukseen tulevalle toimikaudelle valitaan talousjohtaja Markku Vehmas. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas ei osallistunut tämän asian käsittelyyn.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.