Konsernijaosto, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Ilmoitusasiat

Perustelut

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kokouskutsut
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, yhtiökokous 14.4.2020

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.