Konsernijaosto, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Sarianna Laitinen ja Annika Lappalainen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.