Konsernijaosto, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kunnan tytäryhtiöiden hallitusjäsenten valinnat ja yhtiöjärjestykset

TUUDno-2018-470

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan konsernijaosto päättää kunnan ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin. Konsernijaosto tekee joka toinen kevät päätöksen valita toimikaudekseen hallitusehdokkaat. Konsernijaoston toimikausi lienee jatkossakin kaksi vuotta, kuten myös kunnan nimeämien tytäryhtiöiden hallitusjäsenten toimikausi.

Meneillään oleva konsernijaoston toimikausi on 1.6.2017–31.5.2019.  Seuraavat toimikaudet ovat: 1.6.2019-31.5.2021, 1.6.2021-31.5.2023 jne.

Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli tässä tapauksessa kesäkuun loppuun mennessä. Usean kunnan tytäryhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous on pidettävä vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Uuden valtuuston aloittaessa toimikautensa toimielinten jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa (kuntalaki 32 §). Valtuustokauden aikana kunnan toimielimet (esim. kunnanhallitus ja konsernijaosto) voidaan valita jo ennen toimikauden päättymistä. Konsernijaosto voisi kokoontua siten heti kesäkuun alussa ja tehdä ehdotuksensa kunnan ehdokkaista yhtiöiden hallituksiin. Tällöin tytäryhtiö voisi kokoontua varsinaiseen yhtiökokoukseen kesäkuun loppuun mennessä, kun tiedossa ovat kunnan ehdokkaat hallitukseen.

Yhtiöjärjestyksen muutoksen osalta on tunnistettu seuraavia vaihtoehtoja:

  1. Muutetaan yhtiöjärjestystä siten, että varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Tällöin yksi varsinainen yhtiökokous per vuosi riittää. Tämä vaihtoehto edellyttää, että konsernijaosto päättää hallitusjäsenehdokkaista heti kesäkuun alkupuolella.
  2. Pidetään ylimääräinen yhtiökokous joka toinen vuosi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun konsernijaosto on tehnyt esityksensä kunnan ehdokkaista hallitukseen.
  3. Yhtiöllä on vuoden aikana kaksi yhtiökokousta. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain esim. toukokuun loppuun mennessä. Syyskokous pidetään vuosittain lokakuun loppuun mennessä, syyskokouksessa tehdään hallitusvalinnat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • suosittaa Tuusulan kunnan tytäryhteisöjä muuttamaan yhtiöjärjestyksiään siten, että varsinainen yhtiökokous pidettäisiin kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, eli Tuusulan konserniyhtiöiden osalta yhtiökokoukset pidettäisiin kesäkuun loppuun mennessä.

Päätös

Konsernijaosto päätti

  • esittää omistajaohjauksena Tuusulan kunnan tytäryhteisöille, että pidetään ylimääräinen yhtiökokous joka toinen vuosi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun konsernijaosto on tehnyt esityksensä kunnan ehdokkaista hallitukseen.

Tiedoksi

tytäryhteisöt, talousjohtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.