Konsernijaosto, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus, hallituksen jäsenehdokkaiden valinta

TUUDno-2017-849

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 20.3.2017 nimennyt toimikaudeksi 2017 tytäryhteisöjen hallitusehdokkaat, mutta päättänyt samalla, että hallitusehdokkaista tehdään uudet päätökset vuoden 2017 aikana 1.6.2017 voimaan tulevan uuden hallintosäännön mukaisesti.

Luettelo kunnan tämänhetkisistä edustajista konserniyhtiöiden hallituksissa ja ehdotus hallitusjäsenten valinnan periaatteista on liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

 • hyväksyä liitteestä ilmenevät Tuusulan konserniyhtiöiden hallitusjäsenten valinnan periaatteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunta nimeää jäsenehdokkaat seuraavien yhtiöiden hallituksiin:

 • Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy
 • Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus
 • Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo
 • Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskus
 • Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo
 • Tuusulan kansanopiston Oy
 • Kellokosken Jäähalli Oy
 • Tuusulan Jäähalli Oy
 • Tuusulan Tekonurmi Oy
 • Tuusulan Tenniskeskus Oy
 • Jokelan Tekonurmi Oy
 • Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus
 • Kiinteistö Oy Kerava-Tuusula Palosema
 • Kiljavan Sairaala Oy
 • Kiertokapula Oy
 • Keski-Uudenmaan työterveys Oy
 • Uudenmaan työterveys Oy
 • Kuntapro Oy

Tasa-arvolain 4a §:n 2 momentin mukaan jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

 • nimetä toimikaudekseen hallitusehdokkaat seuraaviin yhtiöihin:
  • Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallitukseen viisi (5) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  • Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskuksen hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
  • Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalon hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
  • Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen hallitukseen kolme (3) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtaja
  • Kiinteistö Oy Tuusulan Vanhan Kunnantalon hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
  • Tuusulan kansanopiston Oy:n hallitukseen viisi (5) jäsentä ja puheenjohtaja
  • Kellokosken Jäähalli Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä
  • Tuusulan Jäähalli Oy:n hallitukseen neljä (4) jäsentä ja puheenjohtaja
  • Tuusulan Tekonurmi Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
  • Tuusulan Tenniskeskus Oy:n hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja puheenjohtaja
  • Jokelan Tekonurmi Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
  • Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
  • Kiinteistö Oy Kerava-Tuusula Paloseman hallitukseen kaksi (2) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtaja
  • Kiljavan Sairaala Oy:n hallitukseen kaksi (2) jäsentä
  • Kiertokapula Oy:n hallitukseen yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen
  • Keski-Uudenmaan työterveys Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
  • Uudenmaan työterveys Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
  • Kuntatapro Oy:n hallitukseen  yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen
 • kehottaa
  • Kellokosken Jäähalli Oy:n, Tuusulan Tekonurmi Oy:n, Tuusulan Tenniskeskus Oy:n ja Jokelan Tekonurmi Oy:n hallituksia kutsumaan kokouksiinsa pysyviksi asiantuntijoiksi kehittämis- ja hallintopäällikön sekä varalle vapaa-aikapalvelujen päällikön
  • Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen hallitusta kutsumaan kokouksiiinsa pysyväksi asiantuntijaksi Pellavan päiväkodin edustajan.

Päätös

Konsernijaosto päätti

 • valita toimikaudekseen hallitusehdokkaat seuraavasti:

Tuusulan kunnan kiinteistöt

Jäsen                             Henkilökohtainen varajäsen
Kirsti Ruislehto, pj          
Pasi Hyvämäki, varapj   
Kari Friman                    
Maritta Mitronen           
Jarno Ruusala            

Elina Väänänen
Marja-Leena Kulmala
Marko Ceder
Pentti Mattila
Annika Lappalainen

 

Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus

Jäsen
Jari Raita, pj
Mika Heino
Mari Korhonen

 

Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo

Jäsen

Toni Luode, pj
Kaj Malmlund
Tanja Pekkola

Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskus

Jäsen                 Henkilökohtainen varajäsen
Hannu Kantola, pj         
Kalevi Piippo                
Anniina Nuutinen           
Tommi Ålander            
Liisa Kirves                  
Harri Lipasti
Kalevi Hyytinen
Krista Pirttinen
Juuso Lindberg
Heidi Grundström

 

Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Hans Malmlund     
Pirjo Rahkala        
Jeremias Mäki-Kuhna
Terhi Lehtonen

 

Tuusulan kansanopiston Oy

Jäsen
Seppo Noro, pj
Kalevi Piippo
Tanja Pekkola
Sakari Simola
Irma Jokinen

 

Kellokosken Jäähalli Oy

Jäsen
Kimmo Huuhtanen
Liisa Palvas
Kaisu Räisänen

 

Tuusulan Jäähalli Oy

Jäsen
Petri Vuollet, pj
Pertti Airikka
Harri Lipasti
Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen

 

Tuusulan Tekonurmi Oy

Jäsen
Mika Mäki-Kuhna, pj
Teemu Laitila
Merja Lonkainen

 

Tuusulan Tenniskeskus Oy

Jäsen
Pekka Ruotsalainen, pj
Päivi Kilpeläinen

 

Jokelan Tekonurmi Oy

Jäsen
Liisa Sorri, pj
Topi Korpinen
Petra Kela

 

Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus

Jäsen
Pentti Kilpeläinen, pj
Heidi Farén
Sanna Tuhkunen

 

Kiinteistö Oy Kerava-Tuusulan paloasema

Jäsen                              Henkilökohtainen varajäsen
Markku Vehmas, pj      
Jani Peltonen               
Hannu Kantola
Petri Airikka

 

Kiljavan Sairaala oy

Jäsen
Aarno Järvinen
Lilli Salmi

 

Kiertokapula Oy

Jäsen                               Henkilökohtainen varajäsen
Jari Immonen Heikki Leinonen

 

Keski-Uudenmaan työterveys Oy

Jäsen
Harri Lipasti,  pj
Susanna Pitkänen
Markku Vehmas

 

Uudenmaan työterveys Oy

Jäsen
Harri Lipasti,  pj
Susanna Pitkänen
Markku Vehmas

 

KuntaPro Oy

Jäsen
Markku Vehmas

 

Lisäksi konsernijaosto

 • kehottaaTuusulan Jäähalli Oy:n, Kellokosken Jäähalli Oy:n, Tuusulan Tekonurmi Oy:n, Tuusulan Tenniskeskus Oy:n ja Jokelan Tekonurmi Oy:n hallituksia kutsumaan kokouksiinsa pysyviksi asiantuntijoiksi kehittämis- ja hallintopäällikön sekä varalle vapaa-aikapalvelujen päällikön
 • kehottaa Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen hallitusta kutsumaan kokouksiiinsa pysyväksi asiantuntijaksi Pellavan päiväkodin edustajan.
 • ehdottaa, että asiantuntijoille maksetaan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkio.

Valmistelija

 • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus rakennutti päiväkodin ja nuorisotalon Riihikallioon. Yhtiön omistamat tilat valmistuivat vuonna 2012. Yhtiö vuokraa ko. tiloja kunnalle ja seurakunnalle.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pentti Kilpeläinen ilmoitti eroavansa hallituksen jäsenyydestä 16.3.2018. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on kolme varsinaista jäsentä. Kilpeläisen ohella hallituksen jäseniä ovat Heidi Farén ja Sanna Tuhkunen.

Yhtiön tiloissa on havaittu vakavia sisäilmaongelmia. Korjaustyöt on käynnistetty. Yhtiön tiloissa toimivan päiväkodin toiminta on häiriintynyt havaittujen sisäilmaongelmien sekä korjaustöiden vuoksi. Seurakunta on ilmoittanut luopuneensa vuokraamiensa tilojen käytöstä toistaiseksi. YIT:n kanssa on käynnissä neuvottelut vastuukysymyksistä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

 • nimetä Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskuksen hallitukseen kolme varsinaista jäsenehdokasta, joista yhden puheenjohtajaehdokkaaksi
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun talousjohtaja täydensi ehdotustaan ja esitti, että konsernijaosto esittää omistajaohjeenaan, että Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus pitää ylimääräisen yhtiökokouksen uuden hallituksen nimeämiseksi.

Päätös

Konsernijaosto päätti

 • esittää omistajaohjeenaan, että Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus pitää ylimääräisen yhtiökokouksen uuden hallituksen nimeämiseksi
 • nimetä Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskuksen hallituksen jäsenehdokkaiksi Markku Vehmaksen, Kirsi Paanasen ja Esa Koskisen ja nimetä heistä puheenjohtajaehdokkaaksi Markku Vehmaksen
 • että tehdään  yhtiön tarpeellisuusselvitys
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

 

 

Tiedoksi

valitut, talousjohtaja, henkilöstöasiantuntija