Konsernijaosto, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, kokousedustajan valinta 11.4.18 yhtymäkokoukseen

TUUDno-2017-859

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän seuraava yhtymäkokous pidetään 11.4.2018.

Kuntalain 60 § 2 momentin mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • valita yhtymäkokousedustajan Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän 11.4.2018 pidettävään yhtymäkokoukseen.

Päätös

Konsernijaosto päätti

  • valita yhtymäkokousedustajaksi Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän 11.4.2018 pidettävään yhtymäkokoukseen talousjohtajan tai määräämänsä.

Tiedoksi

KUVES, talousjohtaja