Konsernijaosto, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Ilmoitusasiat

Perustelut

Helmikuun kuukausiraportti 2/2018 liitteenä

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.