Konsernijaosto, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Eteva kuntayhtymä, yhtymäkokousedustajan valinta 24.5.2018 pidettävään yhtymäkokoukseen

TUUDno-2017-701

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Eteva kuntayhtymän seuraava yhtymäkokous pidetään 24.5.2018.

Kuntalain 60 § 2 momentin mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • valita yhtymäkokousedustajan Eteva kuntayhtymän 24.5.2018 pidettävään yhtymäkokoukseen.

Päätös

Konsernijaosto päätti

  • valita yhtymäkokousedustajaksi Eteva kuntayhtymän 24.5.2018 pidettävään yhtymäkokoukseen talousjohtajan tai määräämänsä.

 

Tiedoksi

Eteva kuntayhtymä, talousjohtaja