Konsernijaosto, kokous 25.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Oy Apotti Ab, varsinainen yhtiökokous 28.5.2020, yhtiökokousohjeet

TUUDno-2020-1268

Perustelut

Oy Apotti Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään 28.5.2020. Kokouksessa käsitellään mm. v. 2019 tilinpäätös ja hallituksen valinta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • antaa tarvittavat ohjeet yhtiökokousedustajalle.

Päätös

Merkittiin esittelijän selostus tiedoksi.

Tiedoksi

talousjohtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.