Konsernijaosto, kokous 25.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Osavuosikatsaus I 2020

TUUDno-2020-1193

Perustelut

Talousjohtaja Markku Vehmas selostaa kokouksessa osavuosikatsauksen valmistelutilannetta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.