Konsernijaosto, kokous 25.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Ilmoitusasiat

Perustelut

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kokouskutsuja
Oy Apotti Ab, omistajakokous 4.6.2020
Kiertokapula Oy, yhtiökokous 25.5.2020
Sosiaalitaito Oy, varsinainen yhtiökokous 10.6.2020
Kellokosken Jäähalli Oy, yhtiökokous 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.