Konsernijaosto, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2023

TUUDno-2018-600

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto käy keskustelun talousarvion 2019 valmistelusta ja antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös

Konsernijaosto kävi keskustelua talousarvion 2019 valmistelun pohjaksi.