Konsernijaosto, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet

Jussi Salonen ja Satu Heikkilä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.