Konsernijaosto, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pitkäaikaisen rahoituksen nostaminen

TUUDno-2018-599

Valmistelija

 • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan ulkoinen korollinen velka 81,2 milj. euroa, koostuu tällä hetkellä 50 milj. euron pitkäaikaisista lainoista, tytäryhtiölainasta 1,2 milj. euroa sekä lyhytaikaisista kuntatodistuksista 30 milj. euroa. Kuntatodistuksia on emittoitu pääsääntöisesti 2 - 8 viikon periodeissa. Lisäksi kunta käyttää irtaimen käyttöomaisuuden / kaluston hankinnoissa rahoitus- ja vuokraleasingia.

Uuden pitkäaikaisen, kiinteäkorkoisen rahoituksen nostamista puoltavat seuraavat seikat:

 • Kunnan rahoitukseen liittyvien riskien hallinta. Kunnan rahoitus- sijoitus- ja takaustoiminnan periaatteissa on linjattu tavoitteeksi, että
  • kunnan kiinteäkorkoisten tai korkoriskiltä suojattujen luottojen osuus olisi vähintään 50 % lainasalkusta (nyt 61,6 %)
  • kunnan lainasalkun keskimääräinen laina-aika ja lainakannan tavoitejakaumassa vähintään 50 % kokonaislainamäärästä olisi lainoja, jotka erääntyvät maksettaviksi yli viiden vuoden päästä (nyt 49,3 %) ja vähintään 20 % erääntyisi yli seitsemän vuoden päästä (nyt 30,8 %)
  • kunnan tavoiteltu lainasalkun keskimääräinen laina-aika on 3-8 vuotta (nyt noin 4 vuotta)
 • Kunnan rahoitusaseman vahvistaminen ja tuleviin investointeihin varautuminen
 • Pitkien korkojen matalan korkotason hyödyntäminen; korkotason ennakoidaan nousevan ennen pitkää euroalueen talouskasvun vauhdittuessa ja EKP:n korkoelvytyksen supistuessa.

Kunnan korollisen velan määrän ennakoidaan asettuvan 2018 lopussa noin 100 milj. euroon. Kilpailutettavan 15 milj. euron lainan nostaminen lisäisi pitkäaikaisten, kiinteäkorkoisten tai korkosuojattujen lainan määrän noin 65 %:iin (55 %:iin, jos kesällä 2020 erääntyvä 10 milj. euron lainan lasketaan lyhytaikaisiin lainoihin). Lähtökohtana on, että kunta maksaa nostettavalla pitkäaikaisella rahoituslainalla pois kuntatodistuksia 10 milj. euron edestä. Kunnan maksuvalmiuden varmistamiseksi esitetään lisäksi kilpailutettavan 5 milj. euron pitkäaikainen rahoituslimiitti, jolla korvattaisiin 9/2018 erääntyvä limiittijärjestely.

Esityksen lähtökohtana on, että Tuusulan kunta kilpailuttaa rahalaitoksia koskien

 • 10 - 15 milj. euron pitkäaikaista rahoituslainaa (laina-aika 7 - 15 vuotta)  ja
 • 5 milj. euron pitkäaikaista rahoituslimiittiä (limiitin voimassaoloaika 5 vuotta).

Ehdotus

Esittelijä

 • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto linjaa, että

 • Tuusulan kunta kilpailuttaa seuraavat rahoitusjärjestelyt huhti-toukokuun 2018 aikana seuraavasti:
  • 10 - 15 milj. euron pitkäaikainen laina (laina-aika 7 - 15 vuotta), kiinteä tai vaihtuva korko
  • 5 milj. euron pitkäaikaista rahoituslimiittiä (limiitin voimassaoloaika 5 vuotta)
 • tavoitteena on, että kilpailutetut rahoitusjärjestelyt otetaan käyttöön kesä-elokuun 2018 aikana.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.