Konsernijaosto, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Ilmoitusasiat

Perustelut

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kiertokapula Oy
21.3.2018: Päätös Nurmijärven kunnan liittymisestä Kiertokapula Oy:n osakkaaksi ja osakassopimuksen hyväksyminen

Päätös

Merkittiin tiedoksi.